qeporrp4

handcrafted-beige.jpg

My Social Profiles

twitter.png
forrst.png
dribbble.png
plusone.png
facebook.png
pinterest.png

About Me

Prawo spadkowe Poznań
Sąd Okręgowy podkreślił, iż powyższy wyrok nie został zakwestionowany przez ubezpieczonego, który nie wywiódł od niego apelacji. W związku z powyższym orzeczenie uzyskało walor prawomocności.
Powyższy, bezsporny stan faktyczny Sąd Okręgowy ustalił na podstawie dokumentacji zgromadzonej w aktach sprawy oraz w aktach rentowych ubezpieczonego, których prawdziwość i rzetelność nie była przez żadną ze stron kwestionowana. Sąd Okręgowy również nie znalazł podstaw do podważenia jej wiarygodności z urzędu.

My Latest Artwork

Copyright © 2011-2019 Icon Deposit - All rights Reserved