kertysadowe5

CreativeMarket-Logo.jpg

My Social Profiles

twitter.png
forrst.png
dribbble.png
plusone.png
facebook.png
pinterest.png

About Me

Niemal każde przedsiębiorstwo wykonuje audyt wewnętrzny. Ma on nader wielkie zastosowanie. Dzięki niemu skuteczność zarządzania zostaje poprawiona, podejmowane są prawidłowe decyzje. Sprawdź: audyt i kontrola. Wewnętrzny audyt to ogół działań, po jego przeprowadzeniu kierownik jednostki uzyskuje niezależną i obiektywną ocenę funkcjonowania przedsiębiorstwa z zakresu gospodarki finansowej pod względem legalności gospodarności, celowości, użyteczności a także przejrzystości. Specjalność została opracowana przy uwzględnieniu aktualnej sytuacji na rynku pracy.

My Latest Artwork

Copyright © 2011-2015 Icon Deposit - All rights Reserved